Reklamačný poriadok

Reklamácia 

Záruka začína plynúť dňom prevzatia výrobku spotrebiteľom. Na tovar je poskytovaná záruka 24 mesiacov rovnako ako v kamennom obchode. Predajca zodpovedá za všetky chyby výrobku, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim alebo ktoré sa objavia v priebehu záručnej doby. Nevzťahuje sa na chyby spôsobené nešetrným zaobchádzaním alebo mechanickým poškodením. Reklamáciu je možné uplatniť poštou.


Náklady na dopravu k nám hradí zákazník, späť k zákazníkovi hradíme my. Výrobok prijímame v pôvodnom obale, ak so zákazníkom nedohodneme inak. Každú reklamáciu vybavujeme bez zbytočného odkladu ao jej priebehu zákazníka informujeme.

Tovar musí byť zaslaný v krabici, aby nedošlo k poškodeniu pri transporte !!! Zákazník má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru, toto právo je podmienené nákupom ako spotrebiteľ (nepodnikateľ). Pri odstúpení od kúpnej zmluvy nás prosím kontaktujte najlepšie písomne ​​alebo e-mailom, uveďte číslo faktúry od dodaného tovaru, dátum nákupu tovaru. V prípade spotrebiteľských e-zmlúv sa uplatňuje § 53 ods. 6 a 7, podľa ktorých má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy v lehote 14 dní od prevzatia plnenia bez udania dôvodu. Pri zasielaní peňazí poštovou poukážkou účtujeme 50 Sk (poplatok pošte), zaslanie peňazí na účet je zdarma. Predávajúci www.luxusnipradlo.cz je oprávnený podľa § 415 odpočítať z kúpnej ceny tovaru, ktorú musí kupujúcemu uhradiť späť, uvedené náklady. Splatnosť tejto vrátenej čiastky je 30 dní od doručenia tovaru späť predávajúcemu www.luxusnipradlo.cz. Ďalšou podmienkou je, že takto vrátený zbožínení poškodený (vrátane obalu tovaru) a nebolo použité.

Tovar neposielajte na dobierku - takto zaslaný tovar nebude prijatý! 

Pokiaľ ste už tovar obdržal a prevzal, zašlite ho späť na našu adresu:

 

Aleš Oborný - GEMINI 
areál Therm 
Pavlovova 44 
700 30 Ostrava


Tovar musí byť vo vhodnom, respektíve v pôvodnom (ak to jeho charakter nevylučuje) nepoškodenom obale (za poškodenie sa nepovažuje jeho znehodnoteniu spôsobené bežným vybalením). Vhodným obalom sa rozumie napr. Pevná krabice.

Tovar nesmie byť nijako používané. Spotrebiteľ má právo si tovar vyskúšať s tým, že by mal dodržať základné hygienické predpoklady takéhoto vyskúšanie - najlepšie cez spodnú bielizeň alebo použiť napr. Pribalenej ochrannej fólie (v prípade nohavičiek, plaviek a podobného sortimentu). Ak nedodrží stanovené hygienické podmienky, išlo by už o tovar, ktorý nemožno na základe smernice 97/7 / ES o ochrane spotrebiteľa vzhľadom na zmluvy na diaľku pre svoj charakter vrátiť. Predávajúci najlepšie formou zreteľného informačného textu na obale zakúpeného tovaru alebo sprievodných dokladoch informuje o tejto povinnosti. Tovar nesmie byť nijako poškodené - zásielka musí byť kompletná, tak ako ste ju prevzal, tak musí byť zaslaná aj späť vr. príslušenstva, návodu atď. Kupujúci je povinný preukázať uzavretie kúpnej zmluvy, a to najlepšie dokladom o kúpe tovaru. Odporúčame tovar zasielať doporučene prostredníctvom Slovenskej pošty a poistené, nijako neručíme za stratu alebo poškodenie pri ceste k nám. Tovar zaslaný späť na dobierku nebude z našej strany prijaté. Pri odstúpení od zmluvy Vám vrátime náklady na zaslanie tovaru, ktoré sme Vám účtovali a sú uvedené na faktúre. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám.

Stránky môžu obsahovať produkty určené pre staršie 18-tich rokov.

Je mi viac ako 18.

vstúpiť
odísť
Tvorba a prenájom eshopov BINARGON.cz