PRACÍ GEL

Gel na jemné prádlo
Gel na praní je osvědčený přípravek na praní spodního prádla, který je šetrný k jemným materiálům
a nenarušuje jejich elasticitu ani barevnost. Lze jej použít na ruční praní i na praní v pračce.

Použití a dávkování:
25ml přípravku rozmíchejte v 2,5 l vody nebo naneste malé množství přípravku přímo na prádlo a promněte ve vlažné vodě.
Přípravek můžete použít i na praní jemného prádla v pračce na program ruční praní (30°C).

Složení:
EDTA < 5%, neiontové povrchově aktivní látky 5-15%, parfum, Bromo-2-nitropropane-1,3 diol,
Methylchloroisothiazolinone and methylisothiazolinone. Nebezpečné látky:
Sodium laureth sulfate (CAS 68891-38-3), Cocamidopropyl betaine
(CAS 61789-40-0) Způsobuje vážné podráždění očí.
Obsahuje senzibilizující parfém, může vyvolat alergickou reakci.

 UPOZORNĚNÍ:
Uchovávejte pouze v původním obalu. Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou.
Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny
a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařské ošetření.

První pomoc:

Při požití - Postiženého umístěte v klidu. Ústa vypláchněte vodou (pouze za předpokladu, že postižený je při vědomí); nikdy nevyvolávejte zvracení.
Neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc. 


    


Telefon pro naléhavé situace v ČR:

Klinika nemocí z povolání, Toxikologické informační středisko (TIS),
Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2,
nepřetržitě +420 224 919 293 nebo +420 224 915 402

 

Výrobce: MIKA a.s., Skalka 1858, 560 02 Česká Třebová,
Česká republika, www.mikact.cz, tel.: +420 465 508 133

Stránky môžu obsahovať produkty určené pre staršie 18-tich rokov.

Je mi viac ako 18.

vstúpiť
odísť
Tvorba a prenájom eshopov BINARGON.cz